HIDRAVLIKA – NADALJEVALNO USPOSABLJANJE | Pomlad 2017

USPOSABLJANJE NA PODROČJU HIDRAVLIKE

V Medpodjetniškem izobraževalnem centru (MIC) Tehniškega šolskega centra Maribor, Zolajeva ulica 12, Maribor, organiziramo 3 dnevni (24 urni) seminar »HIDRAVLIKA – nadaljevalno usposabljanje«.

Seminar je namenjen vsem tistim, ki snujejo, konstruirajo in izdelujejo naprave s hidravličnimi komponentami ter prodajajo, servisirajo in vzdržujejo hidravlične sisteme. Zaželjeno je, da imajo udeleženci že nekaj predhodnega znanja oz. opravljeno osnovno usposabljanje iz HIDRAVLIKE.

Vodil ga bo visoko usposobljeni strokovnjak z dolgoletnimi izkušnjami, gospod Knez Boris, univ. dipl. inž. stroj. Seminar se bo izvajal v slovenskem jeziku ob uporabi elektronskega učbenika in delovnega zvezka za izvedbo vaj.

Terminski plan izvajanja:
Datum Ura Tema
27. 6. 2017 8.00 – 15.15 Osnovne komponente hidravličnega postrojenja. Posebne komponente in uporaba v hidravličnih sistemih.
28. 6. 2017 8.00 – 15.15 Osnove stikalne tehnike, senzorike in elektrohidravlike. Načrtovanje enostavnih elektrohidravličnih krmilj.

Poznavanje računalniškega orodja za gradnjo in simulacijo hidravličnih in elektrohidravličnih krmilj.

29. 6. 2017 8.00 – 15.15 Reševanje problemov – situacij v elektrohidravliki. Načrtovanje in izvedba zahtevnejših hidravličnih in enostavnih elektrohidravličnih vezij.

Izdelava krmilj in preizkus na didaktični mizi (6 – 8 vaj).


Udeleženci
prejmejo potrdilo z navedenimi poklicnimi kompetencami, ki so si jih pridobili na usposabljanju.

VABILO (PDF)

PRIJAVNICA (PDF)

Poglejte si ponudbo aktualnih usposabljanj v našem MICu.