1.a/1, 1.b/1 in 1.c/1: Knjižnica Tezno (RASTEM S KNJIGO)

Dijaki 1.a/1, 1.b/1 in 1.c/1 boste v okviru interesnih dejavnosti obiskali Knjižnico Tezno.

Okroznica-Knjiznica-1