1.a/2, 1.b/2, 1.c/2, 1.d/2 in 1.e/2: Muzej narodne osvoboditve Maribor in staro mestno jedro