11. 11. 2021: Strokovna ekskurzija v podjetje ADK d.o.o. (4.a/1 in 4.b/1)

Okroznica-ADK