30. 5. in 31. 5. 2019: Strokovna ekskurzija Brno – Dunaj ( 3.a/1 in 3.c/1 )