4. 10. 2018 – 3.a/2, 3.d/2, 3.a/1, 3.b/1 in 3.c/1 – predavanje: Vozim, toda ne hodim