Banka idej

Namen razpisa je financiranje projektov mladih, ki omogočajo trajnostne spremembe v posamezni mestni četrti, krajevni skupnosti Mestne občine Maribor, še posebej na območju Kulturnega centra Pekarna. Projekti prav tako omogočajo in spodbujajo povezovanje in sodelovanje mladih, oživljajo mladinske aktivnosti, izboljšujejo kakovost življenja mladih in prebivalcev določene mestne četrti, krajevne skupnosti Mestne občine Maribor ali območja Kulturnega centra Pekarna.

V okviru tega razpisa se financirajo še ne izvedeni projekti mladih, ki so pripravljeni, prijavljeni in izvedeni s strani mladih. Razpis je odprt od 26. 8. 2020 do 24. 9. 2020.

https://www.banka-idej.si/si/Razpis_Poziv