ERASMUS+

Tehniški šolski center Maribor je bil kot prijavitelj in koordinator konzorcija v sodelovanju s še 5 tehniškimi šolami uspešen na razpisu, kjer je pridobil evropska sredstva iz programa Erasmus+,
za izvedbo projekta mobilnosti dijakov v programu strojni tehnik SSI. Več o projektu.

Srednja šola – Erasmus+