Javno naročilo: Vzpostavitev video nadzornega sistema v hodnikih in avlah šole

DOKUMENTACIJA:

  1. RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Obravnavali bomo predračune, ki bodo vidni na spletnem portalu ejn.gov.si, 14.5.2018, od 12. ure do 12.15 ure.
Rok za izvedbo del je 45 dni od podpisa pogodbe.

Direktor:
Darko Kukovec, univ. dipl. inž.