NAMENITEV DELA DOHODNINE ZA ŠOLSKI SKLAD TŠC MARIBOR

V skladu s 142. členom Zakona o dohodnini – ZDoh-2 lahko davčni zavezanec rezident zahteva, da se do 1 % dohodnine, odmerjene po zakonu, ki ureja dohodnino, od dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno osnovo, nameni za financiranje upravičencev do donacij. Upravičenci so tiste nevladne organizacije, ki so uvrščene na Seznam upravičencev do donacij, med njimi je od letos tudi Šolski sklad Tehniškega šolskega centra Maribor. Donacija 1 % dohodnine nevladnim organizacijam je za vas popolnoma brezplačna, saj bi sicer ta del pustili v državnem proračunu. Donacija traja do preklica.

Posameznemu šolskemu skladu se po ZOFVI lahko nameni največ 0,3 % odmerjene dohodnine, zaokroženega na desetinko odstotka. V Zahtevi za namenitev dela dohodnine za donacije se lahko nameni po 0,3 % tudi več posameznim šolskim skladom (osnovne šole, srednje šole …), vendar odstotek namenitve upravičencem in skladom ne sme skupaj preseči enega odstotka. Morebitni preostali delež odstotka se lahko nameni tudi drugim upravičencem (vpišete v zgornjo tabelo Zahteve).

Donirate lahko na enega od sledečih načinov:

  • s posebnim obrazcem (Doh-Don), ki ga izpolnite na spletni strani eDavki. Vstopite lahko z digitalnim potrdilom, preko portala SI-PASS ali registracije s pomočjo davčne številke in elektronskega naslova
  • izpolnite obrazec za namenitev dohodnine in ga osebno ali po pošti pošljete na pristojen finančni urad, lahko pa ga dijak prinese na šolo šolski svetovalni službi in ga bomo mi posredovali ustrezni finančni upravi.
  • osebno na pristojnem finančnem uradu

Naša davčna številka in ime oz. naziv upravičenca je 95675680 – SKLAD – TEHNIŠKI ŠOLSKI CENTER MARIBOR, SREDNJA STROJNA ŠOLA.

Obrazec je treba na FURS oddati najkasneje do 31. decembra tekočega leta, pri tem pa morate upoštevati tudi čas dostave, če obrazec pošiljate po pošti.

Direktor TŠC Maribor
Aleš Smole