Obvestilo knjižnice

Obveščam vas, da bo šolska knjižnica zaradi bolniške odsotnosti zaprta do konca tedna (28. 11.–2. 12. 2022).

Živa Brumec Zadravec, knjižničarka