Obvestilo knjižnice

Obveščam vas, da v knjižnici med 23. 11. in 1. 12. 2022 zaradi bolniške odsotnosti ne bo uradnih ur.

Živa Brumec Zadravec, knjižničarka