Obvestilo novincem

PROGRAM TEHNIK MEHATRONIKE

Prejeli smo soglasje Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport k predlogu sveta zavoda Tehniškega šolskega centra Maribor za oblikovanje nadnormativnega oddelka 1. letnika v programu Tehnik mehatronike. Tako bomo v tem programu omejili vpis na 31 mest.

PROGRAM AVTOSERVISER

Prejeli smo soglasje Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport k predlogu sveta zavoda Tehniškega šolskega centra Maribor za povečanje obsega razpisanih mest za vpis v 1. letnik programa Avtoserviser. Tako bomo v tem programu povečali vpis iz 52 na 78 mest.