Obvestilo: začetek pouka 8. 3. 2021

Skupine se bodo menjavale tedensko, kar pomeni en teden pouk v šoli, en teden pouk na daljavo, valja tudi za praktični pouk. PUD se izvaja po razporedu. 

 1.  ponedeljek, 22. 2. 2021 so se k pouku v celoti po urniku v šolo vrnili:
  • Dijaki zaključnih letnikov – 4.a/1, 4.b/1, 4.c/1, 2.e/1, 2.f/1, 3.b/2,3.c/2 in 3.d/2.
  • Ti dijaki se še naprej izobražujete v celoti v šoli.
 2. V ponedeljek, 8. 3. 2021 se, ob zgoraj naštetih razredih, k pouku v šoli po urniku za en teden vračajo še SKUPINA 1 (SKUPINA 2 izvaja pouk na daljavo):
  • dijaki 1. letnikov SPI – 1.a/2, 1.b/2, 1.c/2, 1.d/2,
  • dijaki 1. letnikov SSI – 1.a/1, 1.b/1, 1.c/1, 1.d/1,
  • dijaki 3. letnikov SSI – 3.a/1, 3.b/1, 3.c/1.
  • Dijaki ostalih oddelkov izvajajo pouk na daljavo od doma (velja tudi za praktični pouk). Po enem tednu, se bodo oddelki pri pouku v šoli in pri pouku od doma (razen za zaključne letnike, ki so ves čas v šoli) zamenjali.
 3. V ponedeljek, 15. 3. 2021 se, ob zgoraj naštetih razredih, k pouku v šoli po urniku za en teden vračaj še SKUPINA 2 (SKUPINA 1 izvaja pouk na daljavo):
  • dijaki 2. letnikov SPI – 2.a/2, 2.b/2, 2.c/2, 2.d/2, 2.e/2,
  • dijaki 2. letnikov SSI – 2.a/1, 2.b/1, 2.c/1, 2.d/1,
  • dijaki 3. letnikov PTI – 1.e/1, 1.f/1.
 4. Dijaki 2.a/1, 2.b/1, 1.e/1 in 1.f/1 so do 19. 3. 2021 na PUD-u. Organizacijsko so v SKUPINI 2 in ko opravijo PUD za njih velja urnik te skupine.
 5. Razpored pouka v šoli v nadaljevanju je naslednji:
  • SKUPINA 1 – 8. 3. 2021 do 12. 3. 2021, 22. 3. 2021do 26. 3. 2021… vsaka dva tedna.
  • SKUPINA 2 – 15. 3. 2021 do 19. 3. 2021, 29. 3. 2021 do 2. 4. 2021… vsaka dva tedna.
 6. Razpored učilnic je objavljen v E-asistentu.
 7. V času pouka v šoli, so vsi udeleženci dolžni spoštovati ukrepe za varovanje zdravja, ki so priloženi v drugem dokumentu.
 8. Od torka, 9. 3. 2021 bo zopet poskrbljeno za toplo malico. Prosim prijavljajte se za cel teden, drugače postanejo evidence zelo nepregledne.
 9. Kdor ne bo naročil malice v šoli, si jo lahko prinese od doma.

Zapuščanje šole, zaradi nabave malice ne bo dovoljeno!
Razporedi veljajo do preklica.