Odločitev o priznanju usposobljenosti – javni razpis za podelitev koncesije za izvedbo projekta energetskega pogodbeništva na objektih TŠC Maribor

V sklopu javnega razpisa za podelitev koncesije za izvedbo projekta energetskega pogodbeništva na objektih TŠC Maribor objavljamo Odločitev o priznanju usposobljenosti.

Direktor:
Darko Kukovec, univ. dipl. inž.