OKROŽNICA – Spremembe Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19

Spoštovani dijaki in študenti!

V Uradnem listu Republike Slovenije št. 22/22 z dne 19. 2. 2022 je objavljen Odlok o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19. Odlok začne veljati v ponedeljek, 21. 2 2022. 

Za področje vzgoje in izobraževanja so poglavitne naslednje novosti:

  • na področju vzgoje in izobraževanja se opušča ugotavljanje izpolnjevanja pogoja preboleli, cepljeni in testirani (PCT);
  • ukinja se samotestiranje v šolah, tako za zaposlene kot tudi za dijake/študente.

Še vedno ostajajo v veljavi nekateri ukrepi, ki so potrebni za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19, in se z njimi zagotavlja varno učno okolje.

Ti ukrepi so:

  • higienski (umivanje rok, razkuževanje prostorov, zračenje prostorov) in se izvajajo enako kot do sedaj. Ob vstopu v vzgojno-izobraževalni prostor je obvezno razkuževanje rok z razkužilom, ki je registrirano za ta namen in uvrščeno v Register biocidnih proizvodov, ki ga vodi in na svoji spletni strani objavlja Urad Republike Slovenije za kemikalije.
  • Vzdrževanje varnostne razdalje med osebami, še posebno, če se ne uporabljajo zaščitne maske.
  • Uporaba zaščitne maske tipa II ali IIR, maske tipa FFP2 ali maske tipa FFP3, razen že od prej veljavnih izjem.

Prav tako je vlada RS je na seji, 18. 2. 2022 sprejela odločitev o ukinitvi napotitev v karanteno ob visoko rizičnih kontaktih (VRK) in tudi ob prehodu meje. Ukrep velja od 19. 2. 2022 naprej.