Poročila o PUD-u

Dijaki prvih letnikov boste potrebno dokumentacijo o opravljenem PUD-u oddajali g. Vudlerju v A114, po naslednjem razporedu:
1. ura: 1.C/2
2. ura: 1.B/1
3. ura: 1.A/1
4. ura: 1.A/2
5. ura: 1.B/2
6. ura: 1.D/2