POVABILO K ODDAJI PONUDBE: okolju prijazne storitve čiščenja prostorov

Naročnik Tehniški šolski center Maribor je na Portalu javnih naročil dne 27. 4. 2017, pod številko objave JN004544/2017 in Uradnem listu EU objavil obvestilo o naročilu (v nadaljevanju javni razpis) po odprtem postopku v skladu s 40. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2017; v nadaljevanju ZJN-3) za »okolju prijazne storitve čiščenja prostorov« za obdobje treh let.

V skladu z zapisanim Vas vabimo, da predložite Vašo ponudbo na ta javni razpis v skladu z Navodili ponudnikom za izdelavo ponudbe.

Kontaktna oseba s strani naročnika je Darko Kukovec.

E-pošta: darko.kukovec@guest.arnes.si.

DOKUMENTACIJA:

  1. POVABILO STORITEV ČIŠČENJA
  2. NAVODILA STORITEV ČIŠČENJA
  3. OBRAZCI ZA IZDELAVO PONUDBE
  4. RAZPISNA DOKUMENTACIJA STORITEV ČIŠČENJA

Ponudbe je potrebno oddati najkasneje do 15.6. 2017 do 11.ure.

Javno odpiranje ponudb bo dne 15. 6. 2017 ob 12.uri v prostorih naročnika.

Direktor:

Darko Kukovec, univ. dipl. inž.