PREPOVED KAJENJA

Dijake, študente in udeležence izobraževanja odraslih opozarjamo, da je na področju Tehniškega šolskega centa Maribor v skladu z Zakonom o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov, kajenje strogo prepovedano. Kajenje je prepovedano tako v vseh objektih Tehniškega šolskega centra, kot tudi na pripadajočih funkcionalnih zemljiščih.

Spoštovanje omenjenega zakona bomo na šoli dosledno spremljali. Vse kršitve v zvezi s kajenjem bomo obravnavali v skladu s šolskim redom in kršitelje dosledno kaznovali. Napovedan je tudi poostren nadzor s strani inšpekcijskih služb, ki vam lahko izrečejo globo v višini 125 EUR, kot to določa omenjeni zakon.

Naj postane skrb za zdravje vaša pomembna vrednota.

Ravnatelj: Aleš Smole