Razpisna dokumentacija – javni razpis za podelitev koncesije za izvedbo projekta energetskega pogodbeništva na objektih TŠC Maribor

DOKUMENTACIJA:

  1. RAZPISNA DOKUMENTACIJA.

Direktor:
Darko Kukovec, univ. dipl. inž.