RAZPORED OPRAVLJANJA POPRAVNIH, DOPOLNILNIH in PREDMETNIH IZPITOV

JESENSKI ROK 2023/2024 (16. 8. 2024– 20. 8. 2024)

PETEK, 16. 8. 2024

MATEMATIKA (MAT) 

Izpraševalki: Gradišnik Breznik Maja, Strnad Jasna

 • PISNI IZPIT ob 7.30 v učilnici C101
 • USTNI IZPIT ob 10.00 uri v učilnici C101

 Izpitna komisija:

 • Gradišnik Breznik Maja – izpraševalka, članica
 • Strnad Jasna – izpraševalka, članica
 • Vošnik Boštjan – predsednik

Izpraševalki: Marek Crnjac Leila, Mertelj Manja

 • PISNI IZPIT ob 7.30 v učilnici C103
 • USTNI IZPIT ob 9.30 uri v učilnici C103

Izpitna komisija:

 • Marek Crnjac Leila – izpraševalka, članica
 • Mertelj Manja – izpraševalka, članica
 • Zelenc Vanja – predsednica

 

PETEK, 16. 8. 2024

OBDELAVA GRADIV (OBG)
TEHNOLOŠKI POSTOPKI IN KAKOVOST (TPK)

Izpraševalec: Jakopič Franc

 • PISNI IZPIT ob 8.00 v učilnici C305
 • USTNI IZPIT ob 10.00 uri v učilnici C305

Izpitna komisija:

 • Jakopič Franc – izpraševalec
 • Mihelak Matej – član
 • Tertinek Beno – predsednik

 

PETEK, 16. 8. 2024

GRADNJA ELEKTRIČNIH IN ELEKTRONSKIH SISTEMOV (GES)
IZDELAVA ELEKTRIČNIH TOKOKROGOV (IET)
PRIKLOPI ELEKTRIČNIH MOTORJEV (PEM)

Izpraševalca: Puconja Andrej, Rutar Dean

 • PISNI IZPIT (GES, IET) ob 8.00 v učilnici A111
 • USTNI IZPIT ALI IZDELAVA IZDELKA OZ. STORITVE Z ZAGOVOROM (GES, IET, PEM) ob 9.30 v učilnici A012

Izpitna komisija:

 • Puconja Andrej – izpraševalec, član
 • Rutar Dean – izpraševalec, član
 • Benko Marjan – predsednik

 

PETEK, 16. 8. 2024

KAROSERIJSKA OPREMA Z DIAGNOSTIKO (KOD)

Izpraševalec: Merklin Dušan

 • IZDELAVA IZDELKA OZ. STORITVE Z ZAGOVOROM ob 8.00 v učilnici B017

Izpitna komisija:

 • Merklin Dušan – izpraševalec
 • Šuhel Boštjan – član
 • Ritonja Blaž – predsednik

PONEDELJEK, 19. 8. 2024

ANGLEŠČINA (TAN)
STROKOVNA ANGLEŠČINA (SAN)

Izpraševalca: Hanželj Mojca, Podbrežnik Andrej

 • PISNI IZPIT ob 8.00 v učilnici C003
 • USTNI IZPIT ob 9.00 uri v učilnici C003

Izpitna komisija:

 • Hanželj Mojca – izpraševalka, članica
 • Podbrežnik Andrej – izpraševalec, član
 • Fras Julija – predsednica

 

PONEDELJEK, 19. 8. 2024

TEHNIŠKA MEHANIKA (TEM)
OSNOVE OBDELAVE PODATKOV (OOP)
UVOD V TEHNIČNO KOMUNIKACIJO (UTK)

Izpraševalec: Bele Branko

 • PISNI IZPIT ob 8.00 v učilnici C111
 • USTNI IZPIT ob 10.00 uri v učilnici C111

Izpitna komisija:

 • Bele Branko – izpraševalec
 • Cizl Boris – član
 • Arnuš Ramona – predsednica

 

PONEDELJEK, 19. 8. 2024

INTERESNE DEJAVNOSTI (IND)
KEMIJA (KEM)
LIČARSKA DELA (LID)
NARAVOSLOVJE (NAR)

Izpraševalci: Dvoršič Suzana, Merklin Dušan, Volk Vladka

 • USTNI IZPIT (IND, KEM, LID, NAR) IN IZDELAVA IZDELKA Z ZAGOVOROM (LID) ob 8.00 v učilnici C308

Izpitna komisija:

 • Dvoršič Suzana – izpraševalka, članica
 • Volk Vladka – izpraševalka, članica
 • Merklin Dušan – izpraševalec, predsednik

 

PONEDELJEK, 19. 8. 2024

GRADNJA MEHATRONSKIH SISTEMOV (GMS)
PNEVMATIKA IN HIDRAVLIKA (PIH)

Izpraševalec: Juršič Marko

 • PISNI IZPIT ob 7.30 v učilnici B104
 • USTNI IZPIT ob 9.30 uri v učilnici B104

Izpitna komisija:

 • Juršič Marko – izpraševalec
 • Golob Boštjan – član
 • Oberški Željko – predsednik

 

PONEDELJEK, 19. 8. 2024

ENERGETSKI SISTEMI (ENS)

Izpraševalec: Kos Petar

 • PISNI IZPIT ob 8.00 v učilnici C303
 • USTNI IZPIT ob 9.30 uri v učilnici C303

Izpitna komisija:

 • Kos Petar – izpraševalec
 • Krepša Franci – član
 • Weissensteiner Irena – predsednica

 

PONEDELJEK, 19. 8. 2024

NAČRTOVANJE KONSTRUKCIJ (NAK)
POGONSKI MOTORJI (POM)

Izpraševalca: Gajšek Franc, Horvat Tomislav

 • PISNI IZPIT (NAK) ob 7.30 v učilnici A205
 • USTNI IZPIT (POM) ob 7.30 uri v učilnici A207
 • USTNI IZPIT (NAK) ob 9.30 uri v učilnici A207

Izpitna komisija:

 • Gajšek Franc – izpraševalec, član
 • Horvat Tomislav – izpraševalec, član
 • Ozebek Stanislav – član
 • Šenveter Jernej – predsednik

TOREK, 20. 8. 2024

SLOVENŠČINA (SLO)

Izpraševalki: Dobrin Laura, Štraser Metka

 • PISNI IZPIT ob 7.30 v učilnici C205
 • USTNI IZPIT ob 9.30 uri v učilnici C205

Izpitna komisija:

 • Dobrin Laura – izpraševalka, članica
 • Štraser Metka – izpraševalka, članica
 • Premzl Željka – predsednica

Izpraševalka: Slana Suzana

 • PISNI IZPIT ob 7.30 v učilnici C201
 • USTNI IZPIT ob 9.30 uri v učilnici C201

Izpitna komisija:

 • Slana Suzana – izpraševalka
 • Grošelj Pavlina – članica
 • Draškovič Mitja – predsednik

 

TOREK, 20. 8. 2024

UPORABNA MATEMATIKA (UMA)

Izpraševalka: Mertelj Manja

 • PISNI IZPIT ob 8.00 v učilnici C101
 • USTNI IZPIT ob 10.00 uri v učilnici C101

Izpitna komisija:

 • Mertelj Manja – izpraševalka
 • Strnad Jasna – članica
 • Majcenovič Katja – predsednica

 

TOREK, 20. 8. 2024

UČINKOVITA RABA ENERGIJE (URE)
SODOBNA GRADIVA (SOG)

Izpraševalci: Bele Branko, Horvat Tomislav, Kos Petar

 • PISNI IZPIT (URE) ob 8.00 v učilnici C303
 • USTNI IZPIT (SOG) ob 8.00 uri v učilnici C305
 • USTNI IZPIT (URE) ob 10.00 uri v učilnici C305

Izpitna komisija:

 • Bele Branko – izpraševalec, član
 • Kos Petar – izpraševalec, član
 • Kop Jožef – član
 • Horvat Tomislav – izpraševalec, predsednik

 

TOREK, 20. 8. 2024

HIDRAVLIČNI IN PNEVMATSKI SISTEMI (HPS)
MEHANSKI SISTEMI (MSI)

Izpraševalca: Gajšek Franc, Šuman Andrej

 • PISNI IZPIT (MSI) ob 8.00 v učilnici C312
 • USTNI IZPIT (HPS, MSI) ob 10.00 uri v učilnici C312

Izpitna komisija:

 • Gajšek Franc – izpraševalec, član
 • Šuman Andrej – izpraševalec, član
 • Vidovič Srečko – predsednik

 

TOREK, 20. 8. 2024

PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM (PUD)

Izpraševalec: Toplak Boris

 • IZPIT ob 8.00 v učilnici A111

Izpitna komisija:

 • Toplak Boris – izpraševalec
 • Vudler Aleksander – član
 • Jemenšek Anka – predsednica

 

TOREK, 20. 8. 2024

MEHATRONSKI SISTEMI (MES)

Izpraševalec: Juršič Marko

 • IZDELAVA IZDELKA OZ. STORITVE Z ZAGOVOROM ob 7.30 v učilnici B104

Izpitna komisija:

 • Juršič Marko – izpraševalec
 • Šuhel Boštjan – član
 • Kukovec Mihael – predsednik