RAZPORED OPRAVLJANJA POPRAVNIH, DOPOLNILNIH in PREDMETNIH IZPITOV

SPOMLADANSKI ROK 2023/2024 (28. 6. 2024 – 2. 7. 2024)

PETEK, 28. 6. 2024

SLOVENŠČINA (SLO)

UMETNOST (UME)

Izpraševalke: Dobrin Laura, Grošelj Pavlina, Štraser Metka

 • PISNI IZPIT (SLO) ob 7.30 v učilnici C205
 • USTNI IZPIT (SLO, UME) ob 9.30 uri v učilnici C205

 Izpitna komisija:

 • Dobrin Laura – izpraševalka, članica
 • Grošelj Pavlina – izpraševalka, članica
 • Štraser Metka– izpraševalka, predsednica

Izpraševalki: Slana Suzana, Marjanovič Vlasta

 • PISNI IZPIT ob 7.30 v učilnici C201
 • USTNI IZPIT ob 9.30 uri v učilnici C201 

Izpitna komisija:

 • Slana Suzana – izpraševalka, članica
 • Marjanovič Vlasta – izpraševalka, članica
 • Zelenc Vanja – predsednica

 

PETEK, 28. 6. 2024

ANGLEŠČINA (TA1, TAN)

Izpraševalci: Arnuš Ramona, Hanželj Mojca, Podbrežnik Andrej

 • PISNI IZPIT ob 8.00 v učilnici C001
 • USTNI IZPIT ob 9.00 uri v učilnici C001

Izpitna komisija:

 • Arnuš Ramona– izpraševalka, članica
 • Hanželj Mojca – izpraševalka, članica
 • Podbrežnik Andrej – izpraševalec, predsednik

 

PETEK, 28. 6. 2024

UČINKOVITA RABA ENERGIJE (URE)

Izpraševalec: Kos Petar

 • PISNI IZPIT ob 8.00 v učilnici C303
 • USTNI IZPIT ob 10.00 uri v učilnici C303

 Izpitna komisija:

 • Kos Petar – izpraševalec
 • Šenveter Jernej – član
 • Weissensteiner Irena – predsednica

 

PETEK, 28. 6. 2024

HIDRAVLIČNI IN PNEVMATSKI SISTEMI (HPS)

MEHANSKI SISTEMI (MSI)

Izpraševalca: Gajšek Franc, Šuman Andrej

 • PISNI IZPIT (MSI) ob 8.00 v učilnici C312
 • USTNI IZPIT (HPS, MSI) ob 10.00 uri v učilnici C312

 Izpitna komisija:

 • Gajšek Franc – izpraševalec, član
 • Šuman Andrej – izpraševalec
 • Vidovič Srečko – član
 • Šuhel Boštjan – predsednik

 

PETEK, 28. 6. 2024

UPORABNA MATEMATIKA (UMA)

Izpraševalka: Mertelj Manja

 • PISNI IZPIT ob 8.00 v učilnici C101
 • USTNI IZPIT ob 10.00 uri v učilnici C101 

Izpitna komisija:

 • Mertelj Manja – izpraševalka
 • Strnad Jasna – članica
 • Šijanec Viktorija – predsednica

 

PETEK, 28. 6. 2024

TEHNIŠKA MEHANIKA (TEM)

OSNOVE OBDELAVE PODATKOV (OOP)

UVOD V TEHNIČNO KOMUNIKACIJO (UTK)

Izpraševalec: Bele Branko

 • PISNI IZPIT ob 8.00 v učilnici C111
 • USTNI IZPIT ob 10.00 uri v učilnici C111

 Izpitna komisija:

 • Bele Branko – izpraševalec
 • Cizl Boris – član
 • Majcenovič Katja – predsednica

 

PETEK, 28. 6. 2024

ELEKTRIČNA OPREMA VOZILA (EOV)

Izpraševalec: Puconja Andrej

 • PISNI IZPIT ob 8.00 v učilnici A210
 • USTNI IZPIT ob 9.00 v učilnici A210 

Izpitna komisija:

 • Puconja Andrej – izpraševalec
 • Vošnik Boštjan – član
 • Jemenšek Anka – predsednica

 

PETEK, 28. 6. 2024

AVTOMATIZACIJA STROJEV IN NAPRAV (ASN)

Izpraševalec: Juršič Marko

 •  PISNI IZPIT IN IZDELAVA IZDELKA OZ. STORITVE Z ZAGOVOROM ob 7.30 v učilnici B104

 Izpitna komisija:

 • Juršič Marko  – izpraševalec
 • Krepša Franci – član
 • Benko Marjan – predsednik

 

PETEK, 28. 6. 2024

PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM (PUD)

Izpraševalec: Toplak Boris

 • IZPIT ob 8.00 v učilnici A111

Izpitna komisija:

 • Toplak Boris – izpraševalec
 • Gregorc Branko– član
 • Julija Fras – predsednica

PONEDELJEK, 1. 7. 2024

MATEMATIKA (MAT)

Izpraševalki: Gradišnik Breznik Maja, Strnad Jasna

 • PISNI IZPIT ob 7.30 v učilnici C101
 • USTNI IZPIT ob 10.00 uri v učilnici C101

Izpitna komisija:

 • Gradišnik Breznik Maja – izpraševalka, članica
 • Strnad Jasna – izpraševalka, članica
 • Ritonja Blaž – predsednik

Izpraševalki: Marek Crnjac Leila, Mertelj Manja

 • PISNI IZPIT ob 7.30 v učilnici C103
 • USTNI IZPIT ob 9.30 uri v učilnici C103

Izpitna komisija:

Marek Crnjac Leila – izpraševalka, članica

Mertelj Manja – izpraševalka, članica

Bandelj Andreja – predsednica

 

PONEDELJEK, 1. 7. 2024

SODOBNA GRADIVA (SOG)

Izpraševalca: Bele Branko, Horvat Tomislav

 • USTNI IZPIT ob 8.00 uri v učilnici C111

Izpitna komisija:

 • Bele Branko – izpraševalec, član               
 • Horvat Tomislav – izpraševalec, član
 • Milošič iztok – predsednik

 

PONEDELJEK, 1. 7. 2024

OBDELAVA GRADIV (OBG)

TEHNOLOŠKI POSTOPKI IN KAKOVOST (TPK)

Izpraševalec: Jakopič Franc

 • PISNI IZPIT ob 8.00 v učilnici C305
 • USTNI IZPIT ob 10.00 uri v učilnici C305

Izpitna komisija:

 • Jakopič Franc – izpraševalec
 • Mihelak Matej – član
 • Kukovec Mihael – predsednik

 

PONEDELJEK, 1. 7. 2024

OBLIKOVANJE MATERIALOV (OBM)

Izpraševalec: Juršič Marko

 • PISNI IZPIT ob 8.00 v učilnici C113
 • USTNI IZPIT ob 9.30 uri v učilnici C113

Izpitna komisija:

 • Juršič Marko – izpraševalec
 • Stanislav Ozebek – član
 • Tertinek Beno – predsednik

 

PONEDELJEK, 1. 7. 2024

POSLOVANJE IN ORGANIZACIJA (POR)

Izpraševalec: Vudler Aleksander

 • USTNI IZPIT ob 8.00 uri v učilnici A114

Izpitna komisija:

 • Vudler Aleksander – izpraševalec
 • Premz Željka – članica
 • Kop Jožef – predsednik

 

PONEDELJEK, 1. 7. 2024

GRADNJA ELEKTRIČNIH IN ELEKTRONSKIH SISTEMOV (GES)

IZDELAVA ELEKTRIČNIH TOKOKROGOV (IET)

PRIKLOPI ELEKTRIČNIH MOTORJEV (PEM)

Izpraševalca: Puconja Andrej, Rutar Dean

 • PISNI IZPIT (GES, IET) ob 7.30 v učilnici A111
 • USTNI IZPIT ALI IZDELAVA IZDELKA OZ. STORITVE Z ZAGOVOROM (GES, IET, PEM) ob 9.00 v učilnici A012

Izpitna komisija:

 • Puconja Andrej – izpraševalec, član
 • Rutar Dean  – izpraševalec, član
 • Ciringer Zmago – predsednik

TOREK, 2. 7. 2024

INTERESNE DEJAVNOSTI (IND)

LIČARSKA DELA (LID)

NARAVOSLOVJE (NAR)

KEMIJA (KEM)

Izpraševalki: Dvoršič Suzana, Volk Vladimira

 •  USTNI IZPIT ob 8.00 v učilnici C308

 Izpitna komisija:

 • Dvoršič Suzana – izpraševalka, članica
 • Volk Vladimira – izpraševalka, članica
 • Merklin Dušan – predsednik

 

TOREK, 2. 7. 2024

STROKOVNA ANGLEŠČINA (SAN)

Izpraševalci: Arnuš Ramona, Mojca Hanželj, Podbrežnik Andrej

 • PISNI IZPIT ob 8.00 v učilnici C001
 • USTNI IZPIT ob 9.00 uri v učilnici C001 

Izpitna komisija:

 • Arnuš Ramona – izpraševalka, članica
 • Hanželj Mojca – izpraševalka, članica
 • Podbrežnik Andrej – izpraševalec, predsednik

 

TOREK, 2. 7. 2024

GRADNJA MEHATRONSKIH SISTEMOV (GMS)

PNEVMATIKA IN HIDRAVLIKA (PIH)

Izpraševalec: Juršič Marko

 • PISNI IZPIT ob 7.30 v učilnici B104
 • USTNI IZPIT ob 9.30 uri v učilnici B104 

Izpitna komisija:

 • Juršič Marko  – izpraševalec
 • Golob Boštjan – član
 • Andrej Šuman – predsednik

 

TOREK, 2. 7. 2024

NAČRTOVANJE KONSTRUKCIJ (NAK)

KOVINARSTVO (KOV)

POGONSKI MOTORJI (POM)

Izpraševalca: Gajšek Franc, Horvat Tomislav

 • PISNI IZPIT (NAK) ob 7.30 v učilnici A205
 • USTNI IZPIT (KOV, POM) ob 7.30 uri v učilnici A207
 • USTNI IZPIT (NAK) ob 9.30 uri v učilnici A207 

Izpitna komisija:

 • Gajšek Franc – izpraševalec, član
 • Horvat Tomislav – izpraševalec, član
 • Šenveter Jernej – član
 • Oberški Željko – predsednik