Vloga za pridobitev statusa športnika, kulturnika…

Vlogo z dokazili za pridobitev statusa dijaka športnika, kulturnika, raziskovalca… oddate razredniku ali pomočniku ravnatelja najkasneje do 30. septembra 2021.

Vlogo najdete na tej povezavi – Vloga za statuse-obrazec