Volitve dijakov v svet šole

V sredo, 20. 09.2017 bomo izvedli volitve predstavnika dijakov v svetu šole.

Volitve se bodo pričele ob 7.30 in se zaključile ob 12.55. Vsak oddelek bosta obiskala dijaka, ki kandidirata za mesto v svetu šole, kot tudi člani volilne komisije, ki bodo pomagali pri izvedbi.