Vpis v srednješolske programe v šolskem letu 2017/18

Prijavnica za vpis

Srednja strojna šola Tehniškega šolskega centra Maribor razpisuje več programov in znotraj teh različne poklice:

 • program nižjega poklicnega izobraževanja (NPI) traja dve leti
  • pomočnik v tehnoloških procesih
 • programi srednjega poklicnega izobraževanja (SPI) trajajo tri leta
  • avtoserviser
  • avtokaroserist
  • oblikovalec kovin – orodjar
  • inštalater strojnih inštalacij
  • mehatronik operater
 • programa srednjega strokovnega izobraževanja (SSI) trajata štiri leta
  • strojni tehnik
  • tehnik mehatronike
 • programa poklicno-tehniškega izobraževanje (PTI) trajata dve leti
  • avtoservisni tehnik
  • strojni tehnik

http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_srednje_in_visje_solstvo_ter_izobrazevanje_odraslih/srednjesolsko_izobrazevanje/dokumentacija_v_ss/#c17947 

PRIJAVA v programe NPI, SPI in SSI

Vsi, ki se nameravajo v šolskem letu 2017/2018 vpisati v 1. letnik, morajo izbrani srednji šoli oddati prijavo za vpis (prijavnico z oznako MŠŠ-2-1,20/08, ki je na voljo na spodnji povezavi:

http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_srednje_in_visje_solstvo_ter_izobrazevanje_odraslih/srednjesolsko_izobrazevanje/dokumentacija_v_ss/#c17947.

Vsak odda samo ENO izpolnjeno prijavnico, in sicer najkasneje do 4. aprila 2017.

Učenci, ki so se zadnje šolsko leto izobraževali v tujini, bodo lahko prijavnico oddali še do 6. junija 2017.

Dijaki, ki se želijo ponovno vpisati v prvi letnik srednje šole, vendar v drug program, se lahko prijavijo do 4. aprila 2017 po postopku, kot velja za kandidate, ki se prijavljajo prvič. Če se ne bodo prijavili v tem roku, se bodo lahko prijavili do 6. junija 2017, vendar le na šole oz. za programe, kjer ne bo omejitve vpisa oz. bodo še prosta mesta.

Učenci osnovnih šol prijavnico s potrebnimi dokazili praviloma oddajo na osnovni šoli, ostali kandidati pa jo posredujejo izbrani srednji šoli. Učenci, ki osnovno šolo zaključujejo v tujini, prijavo pošljejo neposredno srednji šoli, na kateri se želijo izobraževati.

Po končanem prijavnem roku bo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport najkasneje do 7. aprila 2017 na svojih spletnih straneh objavilo število prijav za vpis (skupaj s številom razpisanih mest) v programe po šolah.

Če ne bo dovolj prijavljenih kandidatov, bo srednja šola takoj obvestila kandidate, da v šolskem letu 2017/2018 izobraževanja po tem programu ne bo organizirala.

V roku prijavljeni učenci in dijaki bodo lahko zaradi spremembe namere, na podlagi teh informacij ali iz drugih razlogov, svojo prijavo dvignili na srednji šoli, na katero so se prvotno prijavili, in jo do 25. aprila 2017 prenesli na drugo srednjo šolo oz. v drug program.

Vse šole bodo – ne glede na število že prejetih prijav – slednje prejemale do navedenega datuma. Po tem roku prijav ne bo mogoče prenašati brez upravičenih razlogov, dokler postopek za vpis kandidatov na šolah, kjer bo vpis omejen, ne bo končan, to je do  4. julija 2017.

VPIS

Vsi prijavljeni učenci in dijaki bodo med 19. in vključno 22. junijem 2017, do 14. ure, izbranim šolam predložili dokazila o izpolnjevanju vpisnih pogojev. O točnih datumih in urah jih bodo obvestile šole. Če vpis ne bo omejen, bodo takrat tudi vpisani.

Učenci in dijaki, ki v prvem krogu ne bodo izbrani, bodo na šolah seznanjeni s prostimi vpisnimi mesti, na katera bodo lahko kandidirali. O razvrstitvi na eno od naštetih srednjih šol bodo obveščeni 30. junija 2017, do 14. ure. Če bodo razvrščeni na šolo, na kateri so oddali prijavnico, se bodo tam tudi vpisali. Če pa bodo razvrščeni na drugo šolo, bodo svojo prijavnico in dokumente dvignili ter jih do 4. julija 2017 (do 14. ure) odnesli na srednjo šolo, na katero bodo razvrščeni, in se tam tudi vpisali.

Še preostala prosta vpisna mesta bodo objavljena na spletnih straneh ministrstva 5. julija 2017. Srednje šole bodo sprejemale prijave oz. vpisovale, dokler bodo imele prosta mesta, vendar najdlje do 31. avgusta 2017.

 

PRIJAVA V PROGRAMA POKLICNO-TEHNIŠKEGA IZOBRAŽEVANJA

V programe poklicno-tehniškega izobraževanja se lahko vpišejo vsi, ki so uspešno zaključili ustrezni program srednjega poklicnega izobraževanja, hkrati pa izpolnjujejo tudi druge, pri posameznih programih navedene pogoje.

Kandidati oddajo samo eno izpolnjeno prijavnico za vpis v srednjo šolo do 19. maja 2017 na izbrano srednjo šolo (prijavnico z oznako MŠŠ -2-1,20/08, ki je na voljo na spodnji povezavi:

http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_srednje_in_visje_solstvo_ter_izobrazevanje_odraslih/srednjesolsko_izobrazevanje/dokumentacija_v_ss/#c17947

Po končanem prijavnem roku bo ministrstvo najkasneje do 26. maja 2017 na svojih spletnih straneh objavilo število prijav za vpis v PTI. Če ne bo dovolj prijavljenih kandidatov, bo srednja šola pred koncem roka za prenos prijav obvestila kandidate, da v šolskem letu 2017/2018 izobraževanja po tem programu ne bo organizirala.

Do 13. junija 2017 bo možno prijavo dvigniti na srednji šoli, na katero so se kandidati prvotno prijavili, in jo prenesti na drugo šolo. Po tem roku prijav ne bo mogoče prenašati, dokler vpisni postopek ne bo končan.

Vpis bo potekal do 10. julija 2017. O datumu in uri vpisa bodo šole kandidate pisno obvestile. Če bodo po tem datumu še prosta mesta, bodo šole vpisovale do zasedbe prostih mest, vendar najdlje do 31. avgusta 2017.

Želimo vam uspešen zaključek izobraževanja in veliko pozitivne energije za naslednji korak.