Začasno izvajanje vzgojno-izobraževalne dejavnosti na daljavo

Spoštovani dijaki in študenti,

glede na izjemno resno epidemiološko situacijo in zaradi izvajanja ukrepov za preprečitev širjenja virusa COVID19 se bo na podlagi sklepa ministrice za izobraževanje, znanost in šport, z dne 14. oktobra 2020, od 19. oktobra 2020 do 25. 10. 2020 v srednji šoli in od 19. 10. 2020 do 1. 11. 2020 v višji strokovni šoli začasno pričel celotni pedagoški proces izvajati na daljavo.