(ASM1 in STR1) Obvestilo za predmet PTJ-nem / STJ-nem

V petek, 1.4.2022 ODPADEJO predavanja in seminarske vaje za predmet STJ-nem  / PTJ-nem (dr. Podbrežnik). Nadomeščanja bodo po dogovoru s predavateljem.