Mobilnost študentov iz socialno šibkejših okolij za leto 2017

Namen programa je spodbuditi študente (tako na dodiplomski stopnji študija, kot tudi mlade diplomante), ki prihajajo iz socialno šibkejših okolij, da se odločijo za udeležbo na mednarodni mobilnosti. Ob tem, ko bi oddali vlogo na program, bi svojim študentom zagotovili prejem dodatnih sredstev iz Evropskega socialnega sklada za udeležbo na mednarodni mobilnosti preko programa Erasmus+, to je spodbudo za socialno šibkejše v višini 250 EUR na mesec, ki mora biti izplačana študentu iz socialno šibkejših okolij pred odhodom na mednarodno mobilnost.

Več na:
http://www.mizs.gov.si/si/javne_objave_in_razpisi/okroznice/arhiv_okroznic/okroznice_razpisi_in_javna_narocila/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1547

Višja strokovna šola – Erasmus za študente