Tečaj MEHANIKA2 (3 dni)

V šoli bomo organizirali izredni 3 dnevni tečaj MEHANIKE 2:

  • sreda, 30. avgust 2017 od 17.00 do 20.10
  • četrtek, 31. avgust 2017 od 17.00 do 20.10
  • ponedeljek, 4. september 2017 od 17.00 do 20.10

Poudarek tečaja bo na pripravi za izpit iz ME2.

Tečaj se bo štel kot obvezna prisotnost, ki je pogoj za pristop k izpitu! Na tečaj lahko pridejo samo študenti, ki se bodo pravočasno prijavili na tečaj.

Izredni izpit iz ME2 se bo organiziral predvidoma teden dni po zaključenem tečaju, točen termin boste določili v dogovoru s prof. Vesenjakom tekom tečaja.