ZADNJI PRIJAVNI ROK ZA VPIS NA VIŠJE STROKOVNE ŠOLE

Na višjih strokovnih šolah se je v ponedeljek, 24. 8. 2020, začel drugi in hkrati zadnji prijavni rok za vpis v redni študij višješolskega strokovnega izobraževanja v študijskem letu 2020/21, ki bo potekal do ponedeljka, 31. 8. 2020.

V programa Strojništvo in Avtoservisni menedžment se lahko vpišejo kandidati s splošno ali poklicno maturo (zaključni izpit oziroma diplomo pred letom 2002) ali opravljenim mojstrskim/delovodskim/poslovodskim izpitom, če imajo tri leta delovnih izkušenj, pri čemer je treba opraviti še preizkus znanja iz slovenščine (oziroma italijanščine ali madžarščine na narodnostno mešanih območjih) in matematike ali tujega jezika v obsegu, določenem za poklicno maturo.

V dveletno višješolsko izobraževanje se lahko redno vpišejo tudi tisti, ki so leto ali dve redno študirali že v katerem od visokošolskih študijskih programov. Ob omejitvi vpisa pa imajo prednost tisti, ki še niso bili vpisani v redni študij v višjem strokovnem ali visokošolskem izobraževanju.

Kandidati se prijavijo z elektronskim prijavnim obrazcem na spletni strani Višješolske prijavne službe na povezavi VPS. Izpolnjen prijavni obrazec je treba natisniti, podpisati in ga poslati priporočeno prijavni službi v Celje.

Izid izbirnega postopka v drugem roku bo znan 23. septembra, vpisi na višje šole bodo trajali do 30. oktobra.

Podatki o prostih mestih za drugi prijavni rok so objavljeni na spletnih straneh Višješolske prijavne službe VPS in straneh naše šole.

Vse informacije o vpisu:

Vpis v Višjo strokovno šolo 2020/2021

VIŠJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE ZAGOTAVLJA ZAPOSLJIVOST IN VIŠJI ŽIVLJENJSKI STANDARD

Temeljna prednost višješolskega strokovnega izobraževanja je, da v zgolj dveh letih pridobite povsem uporabno strokovno znanje, utemeljeno na praktičnem izobraževanju v podjetjih, kjer vam omogočimo neposreden stik z delodajalci in vrhunskimi mentorji. Sodoben, posamezniku prilagodljiv študij vam zagotavlja visoko konkurenčnost, možnost prekvalifikacij in napredovanja ter dragocene mednarodne izkušnje.

ŠTUDIJ ZA VSE GENERACIJE

Študijska programa Strojništvo in Avtoservisni menedžment sta modularno zasnovana in kreditno ovrednotena po enotnem kreditnem sistemu (120 kreditnih točk po ECTS). Slednji zagotavlja prehodnost med moduli in po končanem študiju uveljavljanje pridobljenih kreditnih točk v nadaljnjem izobraževanju. Ponudba izbirnih modulov vam omogoča, da študijske vsebine prilagajate dejanskim potrebam okolja oz. gospodarstva in tako zanesljivo povečate svojo vrednost na trgu dela.

Sodobno zasnovani študijski programi se prilagajajo specifičnim potrebam študentov vseh generacij ter ponujajo individualne programe izpopolnjevanja in prekvalifikacij tako mladim kot že zaposlenim ter vsem, ki iščete nove priložnosti in ciljate višje. Za vpis ni starostne omejitve (velja tudi za redni študij).

VRHUNSKI MENTORJI V PODJETJIH

Kar 40% študijskega programa oz. 800 ur predstavlja praktično izobraževanje v podjetjih. V tem času študenti pripravljate diplomske naloge, ki se nanašajo na konkretne izboljšave in inovacije delovnih procesov v samem podjetju, predvsem pa pridobivate pomembne delovne izkušnje. S pomočjo praktičnega izobraževanja ste študenti tako že uvedeni v delovne procese, podjetjem pa je ponujena priložnost, da zaposlijo ustrezno usposobljene in iskane kadre.

KAKOVOSTEN, NA PRAKTIČNEM ZNANJU UTEMELJEN ŠTUDIJ

Vodilo višješolskega strokovnega izobraževanja v Sloveniji je že več kot 20 let kakovost izobraževanja, kar potrjujejo diplomanti s svojimi uspehi tako doma kot tudi na tujih trgih. Višješolski predavatelji so priznani strokovnjaki, ki študente seznanjajo z aktualnimi izzivi, s katerimi se na domačih in tujih tržiščih srečujejo podjetja. Priznanje, da smo na pravi poti, nam dajejo tudi delodajalci, s katerimi uspešno sodelujemo.

V ČASU ŠTUDIJA PO IZKUŠNJE V TUJINO

Študij ali praktično izobraževanje lahko študenti opravljate tudi v tujini v sklopu programa Erasmus+ mobilnosti z namenom, da pridobite dragocene življenjske izkušnje, specifična znanja in spretnosti ter spoznate potrebe evropskega trga dela. Potujte, raziskujte in napredujte.