NEPOZABNE IZKUŠNJE DIJAKOV NA MOBILNOSTIH ERASMUS+

NA MOBILNOSTI 82 DIJAKOV IN 20 SPREMLJEVALCEV

V sklopu projekta Erasmus+ VET SKE Skills and Knowledge Exchange 2, ki je omogočal tritedensko praktično usposabljanje dijakov v podjetjih širom Evrope in je trajal od oktobra 2019 ter se zaključil konec maja 2022, smo na mobilnosti, ki so potekale na Poljskem, v Nemčiji, Španiji in Italiji, napotili 82 dijakov z 20 spremljevalci s petih šol konzorcija.

Tega sestavljajo Srednja lesarska in gozdarska šole Maribor, Srednja šola za trženje in dizajn Maribor, Biotehniška šola Maribor, Srednja gradbena šola in gimnazija Maribor in vodilna šola konzorcija, TŠC Maribor.

Kot večina šol in podjetij, ki skrbi za projekte, smo bili tudi mi postavljeni pred dejstvo, da je bilo zaradi epidemioloških razmer nekaj mobilnosti odpovedanih. Kljub temu smo jih od 96 načrtovanih uspeli v razmeroma kratkem času izvesti 82.

PRIDOBIVANJE KLJUČNIH KOMPETENC

Dijaki so se mobilnosti udeležili v sklopu svojega rednega izobraževalnega program na matični šoli. Opravljanje praktičnega usposabljanja pri tujem delodajalcu v sklopu mobilnosti ni le napotitev dijakov na delo v tujino, temveč obsega mnogo več. Poleg pridobivanja strokovnih kompetenc razvijajo mladi tudi ključne kompetence, kot so medosebne in medkulturne spretnosti, jezikovno znanje, kot tudi samostojnost, prilagodljivost, sposobnost reševanja problemov in izzivov ter razumevanje delovnega okolja. Vse naštete kompetence so ključne za uspešno zaposljivost dijakov po zaključku šolanja.

Dijaki, ki odhajajo na delovno prakso v tujino, so povprečno stari med 16 in 20 let, živijo doma in so v redkih primerih imeli možnost že biti samostojni in neodvisni od družine. Vsak dijak nima možnosti obiskati tuje države, zato se v sklopu projekta trudimo, da ponudimo priložnost za mobilnost prav vsakemu dijaku, ki si tega želi.

DIJAKI IN IZKUŠNJA MOBILNOSTI

Odločitev za tritedensko odsotnost iz domačega okolja ni enostavna. Kljub temu, da za posamezne korake mobilnosti, kot so potovanje, nastanitev in iskanje primernega delovnega okolja poskrbimo v sodelovanju z Zavodom za novodobno izobraževanje mi, morajo dijaki stopiti iz (tako zelo popularno uporabljane besedne zveze) »cone udobja«. Vse se začne že z izpolnjevanjem prijavnic in urejanjem dokumentacije, temu sledijo usposabljanja pred odhodom na mobilnost, razgovori, dolga pot do izbrane destinacije.

Vsako jutro se dijaki v tujem okolju odpravijo na delovno mesto sami ali v paru. Glede na to, da so udeleženci običajno na mobilnosti v velikih mestih, zna biti pot do službe stresna in kulturne razlike velike. Kar pa po drugi strani pripomore k spoznavanju drugačnih navad, običajev in drugih kultur ter novih ljudi, kar vodi k sprejemanju razlik in je korak do odprtosti, neodvisnosti in pridobivanja samozavesti. Udeleženci trdijo, da je izkušnja mobilnosti nepozabna. Kljub vsem izzivom, ki jih premagujejo v tuji državi, se dijaki vračajo domov polni pozitivnih vtisov in bi skoraj brez izjeme mobilnost ponovili.

V spodbudo vsem dijakom, ki še razmišljajo, ali bi se udeležili praktičnega usposabljanja pri delodajalcu v tujini, sta dijak in dijakinja letošnje mobilnosti zapisala: »Potovanje v Seviljo nama je bilo zelo všeč, saj rada potujeva z letalom. V nastanitvenem obratu je bilo za nas zelo dobro poskrbljeno, zaposleni so nam bili zmeraj na voljo. Na delovnem mestu sva uživala, saj je bilo delo raznoliko in zabavno, pa tudi pot do službe ni bila dolga in prezapletena. Ljudje so bili zelo prijazni. Tudi, če niso govorili dobro angleško, smo se lahko sporazumeli. Najbolj si bova zapomnila izleta na obalo, saj takšnih valov in dolgih peščenih plaž še nisva videla. Španska kultura je čudovita, hrana odlična. Pa tudi izletov v mesto, kjer smo si ogledali katedralo, največjo leseno skulpturo na svetu in druge znamenitosti, ne bova nikoli pozabila. Celotna izkušnja je bila neverjetna. Če bi se lahko mobilnosti udeležila še enkrat, bi to storila brez pomislekov, tako da priporočava praktično usposabljanje v tujini vsem dijakom in dijakinjam.«

TŠC Maribor je za prihajajoče obdobje do leta 2027 uspešno pridobil akreditacijo v programu Erasmus+, kar nam bo omogočilo, da bodo mobilnosti dijakov in učiteljev postale stalne in kontinuirane aktivnosti v sklopu rednega izobraževalnega programa šol konzorcija.

 

Živa Brumec Zadravec,
Tehniški šolski center Maribor

Projekt VET SKE 2

Mobilnosti v oktobru 2019.

Mobilnost junij 2021 – Faenza

Mobilnost oktober 2021 – Faenza

Mobilnost novembru 2021 – Bologna