ERASMUS+ VET Skills and Knowledge Exchange 2

Trajanje projekta: 2019–2021 (projekt je zaradi epidemije COVID-19 podaljšan do maja 2022)
Pogoj za prijavo:
  • status dijaka na eni od šol članic konzorcija (TŠC Maribor, Srednja gradbena šola in gimnazija Maribor, Srednja lesarska šola Maribor, Biotehniška šola Maribor, Srednja šola za trženje in dizajn Maribor).

Izbor udeležencev mobilnosti bo potekal pregledno in bo ustrezno dokumentiran. Potekal bo po načelu pravičnosti in doslednosti, v dveh stopnjah:

  • komisija za izbor udeležencev bo na spletnih straneh šol objavila razpis za prijavo in določila kriterije za izbiro, pri čemer bo vzpodbujala načelo enakosti in imela ničelno toleranco do kakršne koli oblike diskriminacije,
  • kandidat bo izpolnil spletno prijavo, pri čemer bo moral priložiti svoj življenjepis v EUROPASS-ovi obliki in pripraviti kratek motivacijski prispevek o sebi, kjer bo predstavil svoj osebni interes in motiviranost za udeležbo na mobilnosti.

Kandidati, ki bodo uspešni na prvem delu izbora, bodo pozvani na krajši razgovor z izborno komisijo, kjer bo komisija ocenjevala in točkovala sledeče:

  • osebni interes in motiviranost kandidata,
  • sposobnost komuniciranja v angleškem jeziku,
  • morebiten vpliv mobilnosti kandidata na izboljšanje kakovosti delovanja šole,
  • socialno, ekonomsko, geografsko, zdravstveno in drugo ozadje prijavljenega kandidata (kandidati z manj priložnostmi).

Pri enakem številu točk imajo prednost kandidati z manj priložnostmi, nato pa ocena izraženega interesa in motiviranosti kandidata.

Člani komisije za izbor:

  • Aleš Smole, pomočnik ravnatelja TŠC Maribor
  • Sonja Markič, Zavod za novodobno izobraževanje Maribor
  • predstavnik socialne zadruge UNISER