Erasmus+ mobilnost dijakov

Dragi dijaki!

Razpis projekta Erasmus+ TŠCA 02/02/2022, ki je namenjen mobilnosti dijakov, je zaključen.

Po tem razpisu bo na prakso v marcu in maju 2023 odšlo skupaj 29 dijakov naslednjih šol:

Tehniški šolski center Maribor, Biotehniška šola Maribor, Srednja lesarska in gozdarska šola Maribor, Srednja gradbena šola in gimnazija Maribor ter Srednja šola za trženje in dizajn Maribor.

Tukaj najdete seznam izbranih kandidatov.

Izbrani dijaki in njihovi starši/skrbniki morajo za sprejetje štipendije podpisati Soglasje staršev in ga posredovati učitelju, zadolženemu za mobilnost.

Dijaki morajo dokumente predložiti do 14/02/2023, sicer bodo avtomatsko izgubili štipendijo in s tem možnost sodelovanja pri projektu.

 

Živa Brumec Zadravec, koordinatorica