Erasmus+ mobilnost dijakov

Dragi dijaki!

Z veseljem vam sporočamo, da je odprt nov razpis projekta Erasmus+ TŠCA 03/2023, ki je namenjen mobilnosti dijakov.

Projekt bo okvirno 40 dijakom iz 5 šol članov konzorcija omogočil 3-tedensko praktično usposabljanje v podjetjih širom Evrope. Po tem razpisu bo na prakso v novembru 2023 odšlo 12 dijakov.

V razpisu lahko sodelujete dijaki naslednjih šol:

Tehniški šolski center Maribor, Biotehniška šola Maribor, Srednja lesarska in gozdarska šola Maribor, Srednja gradbena šola in gimnazija Maribor ter Srednja šola za trženje in dizajn Maribor, ki obiskujete enega od izobraževalnih programov:

kmetijsko-podjetniški tehnik, veterinarski tehnik, naravovarstveni tehnik, mehanik kmetijskih in delovnih strojev, mizar, gozdar, lesarski tehnik, gozdarski tehnik, gradbeni tehnik, okoljevarstveni tehnik, strojni tehnik, tehnik mehatronike, avtoserviser, avtoservisni tehnik, avtokaroserist, oblikovalec kovin – orodjar, inštalater strojnih inštalacij, mehatronik operater, ekonomski tehnik, aranžerski tehnik, trgovec in administrator.

Za seznanitev z vsemi pogoji za prijavo, postopkom prijave in prijavno dokumentacijo natančno preberite razpis, ki ga najdete na  tej povezavi.

ROK ZA ODDAJO PRIJAV JE 1. 10. 2023 DO 24. URE.

Za uspešno prijavo k projektu vam priporočamo udeležbo na delavnicah za pripravo Europass CV-ja, ki bodo organizirane na TŠC Maribor, v učilnici A117 (računalniška učilnica):

– 20.09.2023 ob 13h in

– 21.09.2023 ob 13h.

Želimo vam veliko uspeha pri prijavi!

Živa Brumec Zadravec, koordinatorica