Tehniški šolski center Maribor je bil s sklepom Vlade RS ustanovljen 29. 9. 2009, dejansko pa je začel delovati 31. 12. 2009, ko je bil izveden vpis v sodni register.

Sestavljajo ga naslednje organizacijske enote:

1. Srednja šola z dijaškim domom, ki v tem šolskem letu šteje skupaj 800 dijakov in bo v naslednjem šolskem letu vpisala dijake v naslednje izobraževalne programe:

 • Nižje poklicno izobraževanje – pomočnik v tehnoloških procesih;
 • Srednje poklicno izobraževanje – avtoserviser, avtokaroserist, inštalater strojnih inštalacij, oblikovalec kovin – orodjar in mehatronik operater;
 • Poklicno-tehniško izobraževanje – avtoservisni tehnik in strojni tehnik;
 • Srednje strokovno izobraževanje – strojni tehnik in tehnik mehatronike.

2. Višja strokovna šola, ki vpisuje študente v programu strojništvo in programu avtoservisni menedžment

3. Medpodjetniški izobraževalni center, v katerega so se preoblikovale šolske delavnice.

Na novi lokaciji na Teznem ponujamo  našim dijakom in delavcem dobre delovne pogoje, saj je z združitvijo Srednje strojne šole Maribor, Srednje strojne in poslovne šole Maribor in Dijaškega doma Tezno nastal sodoben tehniški izobraževalni center, namenjen izobraževanju mladine in odraslih. Zadovoljuje potrebe gospodarstva in obrti v širši regiji, na potrebe gospodarstva se hitro odziva in je z gospodarstvom tesno povezan.

Tehniški šolski center Maribor – je izobraževalno središče za kakovostno splošno-izobraževalno, strokovno-teoretično in praktično izobraževanje ter usposabljanje mladine in odraslih.

Dijake in odrasle udeležence izobraževanja  izobražujemo in usposabljamo za učinkovito in kvalitetno opravljanje dela oziroma uspešno nadaljevanje izobraževanja.

Udeležencem izobraževanja omogočamo osebnostno rast in uveljavitev v družbi. Na ta način center znatno pomaga k izboljšanju kadrovske strukture zaposlenih, zlasti na področju strojništva, povečanju zaposlenosti in tudi k dvigu splošne pozitivne družbene klime v širšem okolju, v katerem center deluje.

Seveda ne smemo pozabiti, da nas v prihodnjih letih čaka še veliko dela, zlasti pri dokončanju investicije v energetsko prenovo in posodabljanju opreme.

Zastavljene cilje bo mogoče doseči:

 • z nadaljevanjem sedanje ponudbe izobraževalnih programov za mladino in odrasle, njihovo aktualizacijo in prilagajanjem vsebin izobraževalnih programov dejanskim potrebam gospodarstva;
 • z raziskavo potreb po novih izobraževalnih programih in njihovo pripravo;
 • z osvežitvijo ponudbe z novimi aktualnimi izobraževalnimi programi tako za mladino kot odrasle;
 • s hitrim prilagajanjem morebitnim spremenjenim potrebam gospodarstva po kadrih;
 • z aktivnejšo vlogo pri sodelovanju z okoljem, v katerem šola deluje;
 • z intenziviranjem sodelovanja z gospodarstvom;
 • s povezovalnim sodelovanjem in skupnimi projekti z drugimi izobraževalnimi ustanovami;
 • s predstavitvami in prikazom možnosti izobraževanja v šoli tako mladim kot odraslim udeležencem izobraževanja;
 • z dvigom kakovosti vzgojno-izobraževalnega dela na višji nivo;
 • z zadovoljnimi zaposlenimi delavci.

Izpolnitev in uresničitev zgoraj zapisanih pogojev in ciljev bo mogoča le v sodelovanju z lokalno skupnostjo, zakonodajnimi in s svetovalnimi organizacijami ter z dopolnjevanjem sodobne šolske opreme in učne tehnologije, kar bo omogočalo izvedbo vzgojno-izobraževalnih ciljev na dovolj visokem nivoju.

Temelj za doseganje želenih rezultatov pa bodo prav gotovo zadovoljni, enotni in usposobljeni strokovni in drugi zaposleni delavci, ki bodo prispevali h kakovostni rasti, sami pa bodo imeli dovolj možnosti za dokazovanje, osebnostno in poklicno napredovanje.

Akt o ustanovitvi

Direktor
Aleš Smole, prof.