Poklicno maturo lahko opravlja, kdor je uspešno končal zadnji letnik izobraževalnega programa za pridobitev srednje strokovne izobrazbe ali je opravil mojstrski izpit oziroma kdor je uspešno končal četrti letnik gimnazije in opravil poklicni tečaj.

Predmeti skupnega dela poklicne mature so:
– slovenščina (prvi predmet),
– temeljni strokovno-teoretični predmet (drugi predmet).
Predmeti skupnega dela poklicne mature so obvezni za vse kandidate.

Predmeti izbirnega dela poklicne mature so:
– matematika ali tuji jezik ali drugi jezik na narodno mešanem območju (tretji predmet),
– četrti predmet.

Izpit pri poklicni maturi se opravlja na ravni zahtevnosti, določeni v predmetnem izpitnem katalogu. Izpit je lahko v skladu s predmetnim izpitnim katalogom sestavljen iz delov, ki se lahko opravljajo pisno, ustno in praktično (kot izdelek, storitev, izpitni nastop). Kandidat praktični del izpita zagovarja.

Izvajalci poklicne mature so šole in organizacije za izobraževanje odraslih, ki izvajajo ustrezni program. Opravljanje praktičnega dela izpita lahko šola organizira v sodelovanju z delodajalci.

Tajnik poklicne mature

govorilne ure: vsak ponedeljek med 09:15 – 10:00 uro

telefon: 02/460-51-54

e-mail: petar.kos@tscmb.si

 

 

 • Prijava na spomladanski rok
 • Priprave
 • Pisni izpiti
 • Ustni izpiti in zagovor izdelka oz. storitve

 • Prijava na jesenski rok
 • Priprave
 • Pisni izpiti
 • Ustni izpiti in zagovor izdelka oz. storitve
 • Časovna razporeditev po kandidatih
 • Prijava na zimski rok
 • Priprave
 • Pisni izpiti
 • Ustni izpiti in zagovor