V februarju 2024 smo izdali novo šolsko glasilo:

GLASILO TEHNIŠKEGA ŠOLSKEGA CENTRA MARIBOR, SREDNJE STROJNE ŠOLE

 • POKLICNA PRIHODNOST MLADIH
 • MATURANTSKI PLES
 • TEKMOVANJA
 • NOVA MEHATRONIKA
 • AVTOSERVISERJI NA PUD-u
 • ERASMUS+
 • EKSKURZIJE
 • DEJAVNOSTI
 • INTERVJU
 • DOBRODELNOST
 • POTOPIS
 • ŠPORT

V februarju 2023 smo izdali novo šolsko glasilo:

GLASILO TEHNIŠKEGA ŠOLSKEGA CENTRA MARIBOR, SREDNJE STROJNE ŠOLE

 • POPOTNICA
 • PROJEKTI
 • ERASMUS+
 • TEKMOVANJA
 • DIJAŠKA SKUPNOST
 • DOGAJANJE NA TŠC
 • DEKLETA NA TŠC
 • ŠPORTNI TŠC
 • RAZMIŠLJANJA
 • CVETKE IZ ŠOLSKIH KLOPI

V februarju 2022 smo izdali novo šolsko glasilo:

GLASILO TEHNIŠKEGA ŠOLSKEGA CENTRA MARIBOR, SREDNJE STROJNE ŠOLE

 • BODOČIM IN SEDANJIM DIJAKOM NA POT
 • DIJAŠKA SKUPNOST TŠC
 • PROJEKT ERASMUS+
 • DIJAKI TŠC
 • STROKA
 • TEKMOVANJA, NAGRADE
 • ŠPORTNI TŠC
 • DRUŽBOSLOVNI KOTIČEK
 • #TSCINFLUENCER
 • PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM
 • MIC
 • VIŠJA STROKOVNA ŠOLA

V februarju 2021 smo izdali novo šolsko glasilo:

GLASILO TEHNIŠKEGA ŠOLSKEGA CENTRA MARIBOR, SREDNJE STROJNE ŠOLE

 • BODOČIM DIJAKOM NA POT
 • DIJAŠKA SKUPNOST TŠC
 • PROJEKT ERASMUS+
 • ŠOLANJE NA TŠC
 • DIJAKI TŠC
 • POUK NA DALJAVO
 • ŠPORTNI TŠC
 • KULTURNO-LITERARNI KOTIČEK
 • NATEČAJI, NAGRADE
 • TŠC ARGO, MEMSI, FACEBOOK, INSTAGRAM

V februarju 2020 smo izdali novo šolsko glasilo:

GLASILO TEHNIŠKEGA ŠOLSKEGA CENTRA MARIBOR, SREDNJE STROJNE ŠOLE

V februarju 2019 smo izdali novo šolsko glasilo:

GLASILO TEHNIŠKEGA ŠOLSKEGA CENTRA MARIBOR, SREDNJE STROJNE ŠOLE

V februarju 2018 smo izdali novo šolsko glasilo:

GLASILO TEHNIŠKEGA ŠOLSKEGA CENTRA MARIBOR, SREDNJE STROJNE ŠOLE