VPIS NA DODIPLOMSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME

Uradna stran, kjer prejmete informacije o vpisu v visokošolske zavode je http://portal.evs.gov.si.

Uradna stran, kjer prejmete informacije o vpisu v višje strokovne programe je http://vps.vss-ce.com/VPS/

INFORMATIVNI DAN:

petek, 14. 2. 2020, dopoldan in popoldan (uro pričetka poiščite v razpisu)

sobota, 15. 2. 2020, dopoldan

Univerza na Primorskem bo v petek, 14. 2. 2020, organizirala brezplačen avtobusni prevoz na relaciji MS – MB – CE – LJ – PO – KP. Več informacij in povezavo do spletnega obrazca, preko katerega si lahko dijaki zagotovijo svoje mesto.

Prijave zbirajo do vključno torka, 11. 2. 2020.

VPIS NA VISOKOŠOLSKE ZAVODE

Analiza prijav in vpisa za študijsko leto 2018/2019 je dostopna na: https://www.google.com/search?q=analiza+prijave+in+vpisa

31. januar 2020: objava RAZPISA za vpis v dodiplomski študij 2020/21 bo na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter spletnem portalu eVš; https://portal.evs.gov.si/razpisi-za-vpis-javni-koncesionirani

PRVI PRIJAVNI ROK: od 12. 2. do 18. 3. 2020

Zadnji rok za oddajo prijave je 18. 3. 2020. Po tem datumu nobene spremembe niso več možne (npr. sprememba vrstnega reda želja). Kandidat odda eno prijavo, v kateri izbere po prednostnem vrstnem redu največ tri študijske programe. Pozorni bodite na vrstni red navedenih študijskih programov. Kandidat bo uvrščen v prvega, za katerega bo izpolnil vse pogoje. Prijavljajte se samo na tiste programe, za katere izpolnjujete pogoje za vpis, sicer boste izgubili eno željo.

Pomembni datumi prvi prijavni rok:

 • aprila 2020– kandidati boste obveščeni o stanju prve prijave (omejitev vpisa itd.).
 • od 14. do 24. julija 2020: potekal bo izbirni postopek za prvi prijavni rok. Vsak kandidat bo do 25. julija po pošti prejel sklep o rezultatu izbirnega postopka
 • od 27. julija do najkasneje 17. avgusta 2020: VPIS sprejetih v prvem roku.
DRUGI PRIJAVNI ROK: od 20. do 28. 8. 2020

Kandidati oddajo eno prijavo, v kateri izberejo po prednostnem vrstnem redu največ tri študijske programe. Prijavijo se lahko samo na programe, kjer bodo po prvem izbirnem krogu ostala prosta mesta. Rezultati bodo znani do 24. 9. 2020. Vsak kandidat bo prejel sklep o rezultatu izbirnega postopka.

Drugo prijavo lahko oddajo kandidati, ki:

 • se niso prijavili v prvem prijavnem roku ali
 • se niso uvrstili v nobenega od v prvi prijavi naštetih študijskih programov ali
 • se niso vpisali v študijski program, v katerega so bili sprejeti v prvem prijavnem roku, oziroma so se iz tega študijskega programa izpisali do vključno 16. 8. 2019.

Pomembni datumi drugi prijavni rok:

 • od 20. do 28. avgusta 2020:DRUGI PRIJAVNI ROK za oddajo prijave za vpis.
 • od 15. do 23. septembra 2020: IZBIRNI POSTOPEK za drugi prijavni rok. Do 24. septembra boste prejeli po pošti sklep o rezultatih drugega roka izbirnega postopka.
 • od 24. do 30. septembra 2020: VPIS sprejetih v drugem prijavnem roku.
 • od 24. do 25. septembra 2020, do 12.00: možnost zapolnitve še prostih vpisnih mest na visokošolskih zavodih.
 • od 26. do 30. septembra 2020: vpis sprejetih v okviru možnosti za zapolnitev še prostih mest.

Prijava na visokošolske in univerzitetne študijske programe poteka elektronsko. Kandidat za prijavo obvezno potrebuje vsaj svoj elektronski naslov. Prijavite se lahko na tri načine:

 1. Prijava z AAI računom – uporabniško ime in geslo dijaki prejmejo na šoli. Dijaki bodo lahko prijavo elektronsko podpisali, tiskanje in pošiljanje po pošti ni potrebno.
 2. Prijava s kvalificiranim digitalnim potrdilom (e-podpis)

Digitalno potrdilo SIGEN-CA je za fizične osebe brezplačno in si jo lahko urediti na Upravnih enotah. Pred začetkom izpolnjevanja prijave za vpis morate imeti v spletnem brskalniku, v katerem boste izpolnjevali prijavo, nameščeno digitalno potrdilo in podpisno komponento ProXSign. Če je prijava elektronsko podpisana in oddana, ima status »Podpisana s certifikatom«, tiskanje in pošiljanje po pošti ni potrebno.

 1. Prijava z uporabniškim imenom in geslom

Oddaja prijave za vpis po tej poti zahteva uporabniško ime in geslo, ki ju ustvarite ob vstopu v prijavo z registracijo. Oboje si zapišite, ker se registracija zaključi s potrditvijo uporabniškega imena in gesla preko spletne povezave, ki jo boste prejeli na e-naslov, naveden ob registraciji. Uporabniško ime in geslo potrebujete tudi za ponovni vstop v prijavo.

Obrazec elektronsko poslane prijave morate OBVEZNO natisniti, podpisati ter v roku priporočeno poslati na naslov pristojnega visokošolskega zavoda, ki se izpiše na natisnjenem obrazcu prijave zgoraj levo. Natisnjena prijavnica in elektronsko izpolnjena prijavnica morata biti popolnoma enaki.

VPIS NA VIŠJE STROKOVNE ŠOLE

 • 31. januar 2020: objava RAZPISA za vpis v višje strokovno izobraževanje 2020/21, objavljen bo na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (www.mizs.gov.si) in na spletni strani Višješolske prijavne službe (http://vps.vss-ce.com/VPS/).
 • od 12. februarja do 18. marca 2020: PRIJAVA za vpis z elektronskim  prijavnim obrazcem na spletni strani Višješolske prijavne službe (http://vps.vss-ce.com/VPS/).
 • do 24. aprila: Višješolska prijavna služba v aprilu na spletni stran objavi seznam šol z omejitvami vpisa.
 • do 21. julija 2020: Višješolska prijavna služba bo kandidate, ki so se za vpis prijavili s prvo prijavo, PISNO SEZNANILA z izidom.
 • do 21. avgusta 2020: opravi se VPIS kandidatov, ki so izbrani na podlagi Prijave za vpis in o tem obveščeni s strani Višješolske prijavne službe.
 • do 21. avgusta 2020: Višješolska prijavna služba objavi informacije o morebitnih še prostih mestih.
 • od 24. avgust do 31. avgust 2020: prijave za vpis z elektronskim prijavnim obrazcem na spletni strani Višješolske prijavne službe (http://vps.vss-ce.com/VPS/).
 • do 23. septembra 2020: Višješolska prijavna služba bo kandidate, ki so se za vpis prijavili z drugo prijavo, pisno seznanila z izidom izbirnega postopka.
 • do 30. septembra 2020: Višješolska prijavna služba sprejema morebitne pritožbe kandidatov.
 • do 30. oktobra 2020: naknadni vpis izrednih študentov še na prosta vpisna mesta.

Prijava za vpis na višje strokovne programe bo dostopna na spletnih straneh http://vps.vss-ce.com/VPS/. Obrazec izpolnite, natisnete in ga priporočeno pošljete na Višješolsko prijavno službo. Prvi prijavni rok je od 12. 2. do 18. 3. 2020. Vsak dijak lahko odda eno prijavo, kamor lahko zapiše največ tri želje.