A012 – učilnica mehatronike

Opis učilnice A012

V učilnici se učenci učijo zgradbe električnega dela mehatronskih sistemov, povezovanja električnih komponent znotraj elektroomare (varovalni elementi, releji, časovniki, kontaktorji, frekvenčni regulatorji) kot tudi povezovanja zunanjih električnih komponent (stikala, tipke, senzorji, vtičnice, porabniki, motorji).

Učenci pri praktičnem pouku povezujejo elektronske komponente in spoznavajo delovanje komponent, krmiljenja ter osnove vzdrževanja industrijskih in inštalacijskih električnih tokokrogov.

Oprema:

Vezalne plošče z elementi za industrijske in inštalacijske tokokroge, oprema za spajkanje, oprema za zaključevanje vodnikov, motorji, stikalni elementi, senzorji.