A015 – učilnica elektrotehnike

Opis učilnice A015

V učilnici se dijaki učijo zakonitosti električnih tokokrogov, povezovanja in delovanja elektronskih komponent.

Učenci pri vajah povezujejo električne komponente in spoznavajo delovanje komponent v enosmernih in izmeničnih razmerah z uporabo univerzalnih analognih in digitalnih merilnih instrumentov, funkcijskih generatorjev in osciloskopov.

Dijaki praktično spoznavajo področja digitalnih sistemov, krmiljenja in regulacij ter robotike s pomočjo učil, PLK Siemens in Arduino mikrokrmilnikov, povezanih s prenosnimi računalniki. Uporabljajo industrijske komponente FESTO (MPS postaje), industrijska omrežja (PROFINET v povezavi s SIEMENS PLK in HMI), industrijske regulatorje OMRON, pripravljena učila za koračne motorje in DC servo motorje. Na FESTO MPS postajah se izvajajo tudi priprave za SLOSkills tekmovanja, ki so kvalifikacije za EUROSkills tekmovanje poklicev (za poklic mehatronika). Povezujejo inštalacijske komponente in elemente krmilij.

V učilnici smo vzpostavili tudi oddaljeni laboratorij, ki omogoča delo dijakom na daljavo (24/7). V oddaljenem laboratoriju je povezan industrijski krmilnik PLK SIEMENS S7-1200, ki ga dijaki programirajo na licenčni programski opremi SIEMENS TIA15 na daljavo. Hkrati je na računalniku programska oprema Factory IO, ki omogoča realistično vizualizacijo industrijskega okolja, kjer lahko preverijo delovanje zapisanih programov.

Dijaki uporabljajo opremo tudi pri izdelavi izdelkov za poklicno maturo in raziskovalne naloge.

Oprema

Vezalne plošče z elementi za elektronska vezja, industrijski krmilniki SIEMENS S7-1200 (PLK), SIEMENS zasloni na dotik (HMI), mikrokrmilniki Arduino MEGA, prenosni računalniki, usmerniki, univerzalni merilni instrumenti, funkcijski generatorji, osciloskopi, učila za krmilja in regulacije, FESTO PMS postaje, koračni motorji, DC servo motorji, industrijski regulatorji OMRON, industrijsko omrežje PROFINET.