B104 – učilnica za strokovno izobraževanje krmilne tehnike

Opis učilnice B104

Omogoča sodobno učenje, frontalne , skupinske ali individualne oblike. Ponuja učna sredstva za teoretična načrtovanja krmilj in simulacije, eksperimente, vaje, treninge in projektno delo.

V ta namen imamo računalniško opremo z odličnimi orodji za načrtovanje in simulacijo krmilj iz področja:

  • Pnevmatike
  • Stikalne tehnike
  • Elektopnevmatike
  • Programabilnih krmilj
  • Osnovne hidravlike
  • Elektrohidravlike
  • Proporcionalne hidravlike
  • Mobilne hidravlike

Poleg tega ponudimo tudi didaktično opremo za izvajanje vaj za vsa ta področja. Na razpolago so štiri delovna mesta za pnevmatiko, stikalno tehniko, elektropnevmatiko in PLK krmilja.

Za izvajanje vaj iz področja hidravlike uporabljamo dva sodobna delovna mesta. Za projektno delo v skupinah je na razpolago več kot 10 različnih projektnih nalog – mehatronskih naprav. Te se lahko izvajajo v različnih izvedbah krmilne tehnike. Za podporo izvajanja vaj so pripravljeni delovni listi s katerimi prikažemo problem in način izdelave krmilja za določeno mehatronsko napravo. Vsaka vaja temelji na praktično uporabni napravi. Na ta način prepletamo teoretična znanja v konkretno praktično izvedbo in preizkus krmilja.