B112 – učilnica za avtomatizacijo in robotiko

Opis učilnice B112

V učilnici se izvaja pouk strokovnih modulov:

  • Robotika v programu SSI tehnik mehatronike,
  • Avtomatizacija in robotika v programih SSI in PTI strojni tehnik ter
  • Avtomatizacija in robotika v višjestrokovnem programu inženir/inženirka strojništva.

Pri teh strokovnih modulih se dijaki naučijo:

  • varnostni ukrepi pri delu z industrijskimi roboti,
  • zgradba industrijskega robota, ročno vodenje in uporaba različnih koordinatnih sistemov,
  • učenje oz. programiranje industrijskega robota,
  • nastavitev koordinatnih sistemov,
  • napredno programiranje s spremenljivkami in logičnimi funkcijami, zankami ipd.,
  • uporaba simulacijskega programa ROBOGUIDE za industrijske robote FANUC.

Bistvena strojna oprema učilnice:

Bistvena programska oprema učilnice: