Redni študenti se bodo udeleževali učnih projektov, strokovnih ekskurzij, razpisov in drugih aktivnostih po delovnem načrtu in izvedbenem kurikulu šole za to leto, v sklopu predmetov ali PRI. V študijskem letu 2023/24 smo izpeljali volitve predstavnikov v Študentski svet, Svet zavoda, Strateški svet, Komisijo za spremljanje in zagotavljanje kakovosti in Komisijo za kakovost zavoda. Izvoljeni predstavniki študentov bodo sodelovali pri predstavitvah višje šole in programa na sejmih, informativnih dnevih, dnevih odprtih vrat, v publikacijah in na drugih predstavitvah dela šole. Aktivno sodelujejo pri promociji šole in povezovanju šole z okoljem. Organizirajo strokovna srečanja doma/v tujini. Sodelujejo pri pripravi predstavitve projektov Erasmus+ mobilnosti oz. mednarodne aktivnosti šole. Sodelujejo pri pripravi in izvedbi prireditve svečane podelitve diplom. Študentska skupnost sodeluje tudi pri upravljanju višje šole in zavoda ter tutorski pomoči študentom.

Predstavniki Skupnosti študentov v organih šole in zavoda:

Študentski svet TŠC Maribor

 • Valuk MACUH, predsednik, redni študent avtoservisnega menedžmenta,
 • Marsel FILIPIČ, član, redni študent strojništva,
 • Klemen ŠKRGET, član, redni študent strojništva,
 • Domen VESELKO, redni študent strojništva in
 • Jure ŠPARAŠ, član, redni študent strojništva.

Predstavniki študentov v Svetu zavoda TŠC Maribor

 • Valuk MACUH, redni študent avtoservisnega menedžmenta,
 • Klemen ŠKRGET, redni študent strojništva in
 • Domen VESELKO, redni študent strojništva.

Predstavniki študentov v Strateškem svetu TŠC Maribor

 • Jure ŠPARAŠ, redni študent strojništva,
 • Domen VESELKO, redni študent strojništva in
 • Mitja SRAKA, predstavnik diplomantov.

Predstavnika študentov v Komisiji za spremljanje in zagotavljanje kakovosti VSŠ TŠC Maribor

 • Klemen ŠKRGET, redni študent strojništva in
 • Domen VESELKO, redni študent strojništva.

Predstavnika študentov v Komisiji za kakovost zavoda TŠC Maribor

 • Klemen ŠKRGET, redni študent strojništva in
 • Domen VESELKO, redni študent strojništva.

Plan dela Skupnosti študentov

 • Pregled aktivnosti zastopnikov v organih šole in zavoda ter ukrepanje.
 • Načrtovanje študentske tutorske aktivnosti.
 • Obravnava pobud in načrtovanje kulturno-zabavnih in drugih aktivnosti študentov.
 • Obvestila o aktivnostih skupnosti študentov bodo objavljena na spletnih straneh in na oglasni deski skupnosti študentov.