Redni študenti se bodo udeleževali učnih projektov, strokovnih ekskurzij, razpisov in drugih aktivnostih po delovnem načrtu in izvedbenem kurikulu šole za to leto, v sklopu predmetov ali PRI. V študijskem letu 2021/22 smo izpeljali volitve predstavnikov v svet zavoda in druge odbore. Sodelovali bodo pri predstavitvah višje šole in programa na sejmih, informativnih dnevih, dnevih odprtih vrat, v publikacijah in na drugih predstavitvah dela šole. Aktivno sodelujejo pri promociji šole in povezovanju šole z okoljem. Organizirajo strokovna srečanja doma/v tujini. Sodelujejo pri pripravi predstavitve projektov Erasmus mobilnosti oz. mednarodne aktivnosti šole. Sodelujejo pri pripravi in izvedbi prireditve svečane podelitve diplom. Študentska skupnost sodeluje tudi pri upravljanju višje šole in zavoda ter tutorski pomoči študentom.

Predstavniki Skupnosti študentov v organih šole in zavoda:

Študentski svet TŠC Maribor

 • Nina LAH, predsednica, izredna študentka strojništva,
 • Luka CELCER, član, redni študent strojništva,
 • Matic JANŽIČ, član, redni študent strojništva,
 • Martin MLAKAR, član, redni študent avtoservisnega menedžmenta in
 • Jan MUHIČ, član, redni študent avtoservisnega menedžmenta.

Predstavniki študentov v Svetu zavoda TŠC Maribor

 • Žiga FRIDRIH, redni študent strojništva,
 • Valuk MACUH, redni študent avtoservisnega menedžmenta in
 • Denis STEYER, izredni študent strojništva.

Predstavniki študentov v Strateškem svetu TŠC Maribor

 • Luka CELCER, redni študent strojništva,
 • Matic JANŽIČ, redni študent strojništva in
 • Mitja SRAKA, predstavnik diplomantov.

Predstavnika študentov v Komisiji za spremljanje in zagotavljanje kakovosti VSŠ TŠC Maribor

 • Matic JANŽIČ, redni študent strojništva in
 • Jan MUHIČ, redni študent avtoservisnega menedžmenta.

Predstavnika študentov v Komisiji za kakovost zavoda TŠC Maribor

 • Matic JANŽIČ, redni študent strojništva in
 • Jan MUHIČ, redni študent avtoservisnega menedžmenta.

Plan dela Skupnosti študentov

 • Pregled aktivnosti zastopnikov v organih šole in zavoda ter ukrepanje.
 • Načrtovanje študentske tutorske aktivnosti.
 • Obravnava pobud in načrtovanje kulturno-zabavnih in drugih aktivnosti študentov.
 • Obvestila o aktivnostih skupnosti študentov bodo objavljena na spletnih straneh in na oglasni deski skupnosti študentov.