Študijski programi na VSŠ TŠC Maribor

Uvajanje moderne tehnologije in sledenje hitremu razvoju postavlja pred nas nove izzive in zahteve po strokovno usposobljenem kadru, ki bo sposoben samostojno sprejemati hitre odločitve.

Prav posamezniki, ki to zmorejo in obvladajo, sodijo med tvorce današnjega sodobnega industrijskega razvoja in so vse bolj iskani ne le v Sloveniji, marveč tudi drugod po svetu, kjer razvoj sodobnih tehnologij igra vse pomembnejšo vlogo.

 

Ali vas je že kdaj zamikalo, da bi se pridružili ekipi podjetnih, ustvarjalnih in pogumnih ljudi širom sveta, ki predstavljajo gonilo tehnološkega napredka? Če je vaš odgovor pritrdilen in imate željo po tehniškem udejstvovanju, se nam pridružite in postanite inženir strojništva!

Višješolski študijski program STROJNIŠTVO je naravnan tako, da sledi željam in potrebam podjetij po strokovnjakih, ki poleg poznavanja sodobne tehnike, proizvodnje, tehnologije, konstruiranja in vzdrževanja, obvladajo tudi znanja s področja ekonomije in vodenja. Poudarek je na pridobivanju uporabnih in praktičnih znanj ter spretnosti, kar rezultira v visoki zaposljivosti naših diplomantov!

Med študijem lahko izbirate med strokovnima moduloma AVTOMATIZACIJA ali ENERGETIKA in se specializirate v enem od izbirnih modulov: ORODJARSTVO, PROIZVODNJA ali VZDRŽEVANJE.

Po opravljenih študijskih obveznostih in uspešnem zagovoru diplomske naloge pridobite naziv INŽENIR/INŽENIRKA STROJNIŠTVA.

V višješolskem študijski programu AVTOSERVISNI MENEDŽMENT se usposobite za vodjo servisne delavnice ali avtohiše, vodjo prodaje novih ter odkupa in prodaje rabljenih vozil, vodjo poprodaje, vodjo skladišča, prodajnega svetovalca, referenta v službi za reševanje reklamacij, samostojnega podjetnika za vodenje in organizacijo lastnega podjetja avtoservisne stroke,…

Med študijem lahko izbirate med strokovnima moduloma POSLOVNI MENEDŽMENT V AVTOMOBILSKI INDUSTRIJI ali MENEDŽMENT MOTORNIH VOZIL.

Po opravljenih študijskih obveznostih in uspešnem zagovoru diplomske naloge pridobite naziv AVTOSERVISNI INŽENIR/INŽENIRKA.