Zahvala

V imenu vodstva šole, organizatorjev in dijakov se iskreno zahvaljujem za sodelovanje na Dnevu varne vožnje 21.4.2017:
Postaji prometne policije Maribor (Ptujska cesta)
Zdravstvenemu dom Adolfa Drolca Maribor

PGD Brezje
FIJOMI (Miru in Jožetu Finžgarju)
TRINITY TUNING CLUBU Sv. Trojica
KARTING CENTRU Maribor
TUSHEK & SPIGEL SUPERCARS
avtohiši SELMAR Maribor
AVANTCAR d. o. o.
MOTO NAUTIKI Miklavž
Branetu KÜZMIČU
AMO TAM Maribor
avtošoli Lešnik & Zemljič
avtošoli Hitrost in
Moto klubu Perniški asi.

Hvala tudi
Andreju Fištravcu, županu MOM
Gorazdu Bendetu, direktorju Zavoda PPC Tezno
Maji Vintar iz Zavoda PPC Tezno
Mariji Šibanc s CPI in
policijskemu inšpektorju Branku Pivljakoviču,
da ste nas počastili s svojim obiskom.

Direktor TŠC Maribor: Darko Kukovec

Povezava na galerijo dogodka…