Izjava o dostopnosti

Tehniški šolski center Maribor se zavezuje omogočati dostopnost svojega spletišča v skladu z nacionalno zakonodajo o prenosu Direktive (EU) 2016/2102 Evropskega parlamenta in Sveta.

Ta izjava o dostopnosti se nanaša na spletišče https://www.tscmb.si, za katerega skrbi Tehniški šolski center Maribor.

Za zagotavljanje dostopnosti so bile zagotovljene naslednje sistemske prilagoditve:

 • Prilagajanje velikosti pisave in barvnih kontrastov.
 • Odzivno oblikovanje oz. prilagajanje postavitve vsebine zaslonu.
 • Navigacija s tipkovnico.
 • Predvidljivo delovanje spletišča.
 • Omogočena uporaba različnih ravni naslovov.
 • Omogočeno nadomestno besedilo za opise fotografij, slik.

Stopnja skladnosti

Spletišče je delno skladno z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij.

Nedostopna vsebina:

 • Poslovnik kakovosti
 • Letni delovni načrti
 • Letna poročila
 • Poročila komisij za kakovost
 • Razvojni načrti
 • Seznami skupin študentov za razporeditev laboratorijskih vaj.
 • Nekatere fotografije in grafični elementi niso opremljeni z nadomestnim besedilom.

Priprava izjave o dostopnosti

Ta izjava je bila pripravljena 1. 9. 2020 na podlagi samoocene. Izjava je bila nazadnje pregledana 13. 4. 2023.

Povratne in kontaktne informacije

Obvestilo o morebitnih primerih neskladnosti objav z določili Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij in zahteve po posredovanju informacij v dostopni obliki prosimo pošljite na e-naslov info@tscmb.si ali Tehniški šolski center Maribor, Zolajeva ulica 12, 2000 Maribor ali pokličite na telefonsko številko 02 229 57 56.

Izvršilni postopek

Nadzor nad izvajanjem Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij javnega sektorja izvaja:
Ministrstvo za javno upravo
Uprava za informacijsko varnost
Inšpekcija za informacijsko družbo

V primeru, da ugotovite odstopanja od določil Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, lahko podate prijavo inšpektorjem za informacijsko družbo po navadni ali elektronski pošti na naslov: gp.uiv@gov.si.