ODRASLI – Podelitev letnih spričeval in spričeval/obvestil o zaključnem izpitu

Letna spričevala in spričevala/obvestila zaključnega izpita lahko dvignete od 30. 6. 2020 do 3. 7. 2020 v dopoldanskem času med 8.30 in 10.00 v referatu za izobraževanje odraslih C010.

V popoldanskem času pa bom v pisarni od 15.00-17. 00 ure v:

torek, 30. 6. 2020,
petek, 3. 7. 2020.

 

Metka Kodrin
Organizatorka izobraževanja odraslih