28.11.2018 – 4.a/1 in 4.b/1 (strokovna ekskurzija v podjetje Fanuc Adria d.o.o.)

Okrožnica