Prijava na dodiplomske študijske programe na visokih strokovnih šolah in fakultetah