Razpored pouka po učilnicah – 1. 9. 2020

PROGRAMI SREDNJEGA STROKOVNEGA IZOBRAŽEVANJA – ŠTIRI LETNI PROGRAMI, PTI PROGRAMI

   Razred Razrednik program ura / prostor
1.a/1 Dvoršič Suzana SSI – strojni tehnik ( STRT ) 8.00 / C 308
1.b/1 Brumec Zadravec Živa SSI – strojni tehnik ( STRT ) 8.00 / C 211
1.c/1 Oberški Željko SSI – tehnik mehatronike ( TMEH ) 8.00 / A 111
1.d/1 Hanželj Mojca SSI – tehnik mehatronike ( TMEH ) 8.00 / C 003
1.e/1 Zelenc Vanja PTI – strojni tehnik ( STRT PTI ) 8.00 / A 207
1.f/1 Kukovec Mihael PTI – avtoservisni tehnik ( AST PTI) 8.00 / B 113
2.a/1 Marjanovič Vlasta SSI – strojni tehnik ( STRT ) 10.30 / C 203
2.b/1 Sabolek Zdenka SSI – strojni tehnik ( STRT ) 10.30 / C 201
2.c/1 Podbrežnik Andrej SSI – tehnik mehatronike ( TMEH ) 10.30 / B 110
2.d.1 Mertelj Manja SSI – tehnik mehatronike ( TMEH ) 10.30 / C 101
2.e/1 Gajšek Franc PTI – strojni tehnik ( STRT PTI ) 10.30 / C 312
2.f/1 Pernek Bogdan PTI – avtoservisni tehnik ( AST PTI ) 10.30 / C 303
3.a/1 Marek Crnjac Leila SSI – strojni tehnik ( STRT ) 10.30 / C 103
3.b/1 Arnuš Ramona SSI – strojni tehnik ( STRT ) 10.30 / C 001
3.c/1 Bele Branko SSI – tehnik mehatronike ( TMEH ) 10.30 / C 111
4.a/1 Irena Weissensteiner SSI – strojni tehnik ( STRT ) 10.30 / C 108
4.b/1 Viktorija Šijanec SSI – strojni tehnik ( STRT ) 10.30 / C 213
4.c/1 Anka Jemenšek SSI – tehnik mehatronike ( TMEH ) 10.30 / C 205

PROGRAMI SREDNJEGA POKLICNEGA IZOBRAŽEVANJA – TRILETNI PROGRAMI

Razred Razrednik program ura / prostor
1.a/2 Draškovič Mitja SPI – avtoserviser ( AS ) 8.00 / C 301
1.b/2 Horvat Tomislav SPI – avtoserviser ( AS ) 8.00 / A 205
1.c/2 Majcenovič Katja SPI – mehatronik operater ( MEHO )
SPI – avtokaroserist ( AK )
8.00 / C 113
1.d/2 Volk Vladimira SPI – inštalater strojnih instalacij ( ISI )
SPI – oblikovalec kovin orodjar ( OKO )
8.00 / C 208
2.a/2 Cizl Boris SPI – avtoserviser ( AS ) 10.30 / C 310
2.b/2 Dobrin Laura SPI – avtoserviser ( AS ) 10.30 / A 114
2.c/2 Merklin Dušan SPI – avtokaroserist ( AK ) 10.30 / A 302
2.d/2 Juršič Marko SPI – inštalater strojnih instalacij ( ISI )
SPI – oblikovalec kovin orodjar ( OKO )
10.30 / A 203
2.e/2 Gradišnik Breznik Maja SPI – mehatronik operater ( MEHO ) 10.30 / C 105
3.a/2 Franc Jakopič SPI – avtoserviser ( AS ) 10.30 / C 305
3.b/2 Željka Premzl SPI – avtoserviser ( AS ) 10.30 / A 305
3.c/2 Roman Tamše SPI – avtokaroserist ( AK )
SPI – oblikovalec kovin orodjar ( OKO )
10.30 / A 209
3.d/2 Franci Krepša SPI – inštalater strojnih instalacij ( ISI ) 10.30 / A 016
3.e/2 Julija Fras SPI – mehatronik operater ( MEHO ) 10.30 / C 005

 

C objekt – objekt pri vhodu levo (nova stavba)

A objekt – objekt pri vhodu desno (stara stavba)

  • Prva številka 0 – pritličje
  • Prva številka 1 – 1. nadstropje
  • Prva številka 2 – 2. nadstropje
  • Prva številka 3 – 3. nadstropje

Pri vstopu v objekt obvezna uporaba zaščitne maske in vzdrževanje varnostne razdalje!