Štipendije za deficitarne poklice

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije je objavil Javni razpis za dodelitev štipendij za deficitarne poklice za šolsko leto 2017/2018 (230. javni razpis).

POMEMBNE INFORMACIJE: – prejemanje štipendije za deficitarne poklice ne vpliva na višino otroškega dodatka ali druge socialne transferje;

– prejemanje štipendije za deficitarne poklice ne vpliva na višino plačila dohodnine;

– dijak lahko istočasno prejema državno štipendijo/Zoisovo štipendijo in štipendijo za deficitarne poklice;

– v primeru, da dijak ponavlja isti letnik oz. ne izpolnjuje pogojev za napredovanje v višji letnik, lahko štipendijsko razmerje miruje, vendar ne več kot eno leto.

Vloga in dodatne informacije so dostopne na povezavi.

ROK ZA ODDAJO VLOGE: do vključno 20. 9. 2017. Vloge oddane po roku za oddajo bodo zavržene.

štipendije def