Vpis 1. letnik – STROJNIŠTVO in AVTOSERVISNI MENEDŽMENT – redni študij

STROJNIŠTVO – redni študij
AVTOSERVISNI MENEDŽMENT – redni študij

Vpišete se lahko na dva načina, in sicer:

 • Vse dokumente pošljete na šolo najkasneje do srede, 19. 8. 2020 na naslov:

Višja strokovna šola
Tehniški šolski center Maribor,
Zolajeva ulica 12,
2000 Maribor

 • Pridete na vpis na šolo v referat šole (3. nadstropje), in sicer v:
  • ponedeljek, 17. 8. 2020 med 14:00 in 15:30 ali
  • torek, 18. 8. 2020 med 8:30 in 10:30 ali
  • sredo, 19. 8. 2020 med 14:00 in 16:30.

Na šoli je obvezna uporaba zaščitne maske, vstop brez maske v šolo ni dovoljen.

 

PROSIMO, DA NA VPIS PRINESETE:

 1. Izpolnjene in podpisane obrazce (obrazce izpolnite natačno in čitljivo):
 • osebni list s prilepljeno fotografijo,
 • izjava o privolitvi študenta za obdelavo osebnih podatkov,
 • izjavo o uveljavljanju statusa študenta.
 1. original in fotokopijo spričevala o zaključnem izpitu ali obvestilo o uspehu pri poklicni maturi ali maturitetno spričevalo (tudi obvestilo o uspehu na maturi oz. poklicni maturi),
 2. fotokopijo osebnega dokumenta (osebna izkaznica obe strani ali potni list),
 3. original in fotokopijo potrdila (položnico) o plačani vpisnini,
 4. fotografijo 3,5×4,5 cm za študentsko izkaznico,
 5. PISALO.

 

V primeru, da se na Višjo strokovno Tehniškega šolskega centra Maribor ne boste vpisali, Vas vljudno prosimo, da nam to sporočite pisno (po navadni pošti ali po e-pošti: referat@tscmb.si) najkasneje do 14. 9. 2020.